Cmentarz Wojenny Nr. 125 w Zagórzanach

  • Widok pierwotny cmentarza.
    Widok pierwotny cmentarza.
  • Cmentarz wojenny Nr 125, fragment wnętrza ok. 1918r.
    Cmentarz wojenny Nr 125, fragment wnętrza ok. 1918r.
  • Widok pierwotny cmentarza.
    Widok pierwotny cmentarza.

Cmentarz projektował Anton Muller. Spoczywa na nim 9 Austriaków, 32 Niemców i 149 Rosjan poległych od stycznia do maja 1915 r. Został on utworzony w marcu 1916 roku po przeniesienie zwłok poległych żołnierzy z ogrodu szkolnego.
Cmentarz otoczony ażurowym betonowym murkiem, centralny obelisk z kamienia ciosanego z kamiennymi krzyżami.

Więcej na temat cmentarzy wojennych  i Bitwy pod Gorlicami można zobaczyć: 
http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/