Historia przedszkola w Zagórzanach

» Rok 1967 - 1 września 1967 roku rozpoczęło swoją działalność Państwowe Przedszkole w Zagórzanach. Była to placówka 1-oddziałowa, funkcjonująca 5 godzin dziennie. Oddział liczył początkowo 30 podopiecznych. Kierowniczkami placówki były kolejno: Zofia Hyziak i Zofia Adamczyk.  Stanowisko intendentki objęła Janina Rolak, a posiłki przygotowywała Halina Szpyrka. Z inicjatywy Komitetu Budowy Szkoły-Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego i Wydziału Oświaty w Gorlicach dla potrzeb powstającego przedszkola przekazano budynek starej szkoły. W budynku należało jednak przeprowadzić remont i przystosować go na użytek przedszkola. Na czas remontu dzieci umieszczono w jednej sali (z zapleczem kuchennym) w nowym budynku szkolnym. Podjęte prace remontowe w budynku starej szkoły, prowadzone przez Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Gorlicach, przebiegały bardzo ospale.
  » Rok 1971 - Kierownikiem przedszkola 2-oddziałowego, lecz nadal 5 godzinnego została Krystyna Buraś. Budynek przeznaczony na przedszkole oraz na mieszkania dla nauczycieli został oddany do użytku. Niestety już po kilku tygodniach działalności przedszkola w odremontowanym obiekcie rozpoczęły się kłopoty natury lokalowej. Najpierw zaczął przeciekać dach, na jaw wyszło wiele usterek nie zakwestionowanych przy odbiorze, które na bieżąco starano się usuwać. Zachodziła konieczność poprawy dachu i wymiany stropów. Była to skomplikowana sprawa decydować o remoncie dopiero, co oddanego budynku, o którym mówiono, że jest najokazalszy w powiecie gorlickim.
  » Rok 1976 - Nastąpiła reorganizacja przedszkola na: jeden oddział 9-godzinny i jeden oddział 5-godzinny. Zwiększyła się też liczba personelu pedagogicznego do 3 osób i obsługi do 5 osób. Nastąpił okres drugiego remontu – zmiana pokrycia dachu, częściowa wymiana wiąźby dachowej, przebudowa wadliwej kanalizacji, a równocześnie wykonanie czynem społecznym przez mieszkańców Zagórzan ogrodzenia, placu zabaw i drogi dojazdowej.
  » Rok 1983 - Zagórzany nawiedziły ulewne deszcze. W  przedszkolu, czyli starym budynku szkolnym, załamał się strop. Pociągnęło to za sobą natychmiastowy remont. Oddział przedszkolny „O” został przeniesiony do szkoły jako oddział jej podlegający, a drugi oddział przedszkolny 9-godzinny, mieszany wiekowo został umiejscowiony w pomieszczeniach szkolnych (jedna sala +zaplecze kuchenne) wykorzystywanych wcześniej jako pracownia do zajęć praktyczno technicznych. Dyrektorem przedszkola była nadal Krystyna Buraś, a nauczycielem - wychowawcą mgr Maria Rybczyk. Nauczycielem szkolnego oddziału zerowego została Lidia Janek (teraz Klimek - obecny dyrektor przedszkola w Zagórzanach).
  » Rok 1994 - Koniec prac remontowych nastąpił w sierpniu 1994 r., a we wrześniu rozpoczęto zajęcia. Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się w lutym 1995r. W obecności przedstawicieli organu prowadzącego w osobach: Wójta Gminy Gorlice p. Zofii Masztafiak, Przewodniczącego Rady Gminy Gorlice Adolfa Hałgasa, Radnych, przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobie p. Niny Jędrusik. Poświęcenia nowo oddanego obiektu dokonał ks. Tadeusz Kordys. Przed zaproszonymi gośćmi wystąpiły dzieci przedszkolne z programem artystycznym.
  » Rok 1996 - W budynku gminnym zajmowanym w części przez przedszkole następuje kolejna modernizacja. Część planowana na mieszkania zostaje przebudowana i przystosowana dla potrzeb Ośrodka Zdrowia. Od tego roku ośrodek zdrowia rozpoczyna swoją działalność w nowych pomieszczeniach sąsiadujących z przedszkolem.
  » Rok 1998 - Chwile radosne jak to zwykle w życiu bywa przeplatały się ze smutnymi. Dnia 25 kwietnia 1998r. otrzymaliśmy przygnębiającą wiadomość, która wszystkich pogrążyła w głębokim smutku. Po ciężkiej chorobie zmarła długoletnia dyrektorka przedszkola P. Krystyna Buraś. Zmarła tak jak czasem o tym mówiła „na stanowisku pracy”, bo chociaż przebywała na zwolnieniu lekarskim cały czas żyła sukcesami i problemami przedszkola. W uroczystościach pogrzebowych na gorlickim cmentarzu oprócz rodziny zmarłą żegnali współpracownicy, dzieci przedszkolne i ich rodzice, władze gminne i oświatowe, dyrektorzy przedszkoli i szkół, mieszkańcy Zagórzan.
  » Lata 1998-2006 - W przedszkolu mimo tego, że działa w nowoczesnych, odremontowanych pomieszczeniach ciągle wykonywane są drobne remonty i modernizacje. Podłogi w szatni, łazienkach dziecięcych, na zapleczu kuchennym na korytarzu zostają wyłożone płytkami ceramicznymi. Pomalowany zostaje dach na całym obiekcie, następuje przebudowa kuchni zgodnie z normami Sanepidu, wymienione zostają okna na zapleczu kuchennym, wycyklinowane i polakierowane zostają podłogi parkietowe, lamperie zostają pokryte tynkiem akrylowym, urządzone zostaje pomieszczenie do wstępnej obróbki warzyw, przebudowane zostają tablice bezpiecznikowe i zregenerowana instalacja elektryczna, renowacji poddany został sprzęt rekreacyjny w ogrodzie przedszkolnym, Przedszkole wzbogaciło się o różnorodny sprzęt i wyposażenie, m.in. urządzona została mini pracownia komputerowa dla dzieci.
  » Lata 2007-2017 - W ciągu tych dziesięciu lat nastąpiły zmiany w wyglądzie budynku na zewnątrz, wewnątrz jak i w jego wyposażeniu. Przedszkole stało się trzy oddziałowe więc musiała powstać jeszcze jedna sala zajęć. Wymieniono okna, drzwi,  instalacje centralnego ogrzewania wraz z piecami, wymieniono instalację elektryczną (poprzednia nie spełniała norm), wykonano termomodernizację całego budynku tj izolację pionową i ocieplenie. Systematycznie uzupełniano wyposażenie sal zajęć i zaplecza kuchennego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Przez wszystkie lata działalności przedszkola zmieniała się też jego nazwa:

  • Państwowe Przedszkole w Zagórzanach
  • Przedszkole w Zagórzanach
  • Samorządowe Przedszkole w Zagórzanach

Kierownicy i dyrektorzy przedszkola:

  • 1967 - 1969 - Zofia Hyziak
  • 1969 - 1971 - Zofia Adamczyk
  • 1971 - 1998 - Krystyna Buraś
  • 1998           - mgr Maria Rybczyk
  • 1998 -         - mgr Lidia Klimek


Od 1967 w przedszkolu pracowały nauczycielki: Janina Podolska – Konewska 1976-1978, Wiesława Wolska 1974-1981, Krystyna Kudła 1975-1976, Zofia Wacławik 1978-1980, Anna Róż (obecnie Martauz)1981/1982, mgr Barbara Haluch 1982/1983, Barbara Sandecka 1998-2000, mgr Bernadetta Zych-Pyznar 2000 - 2001, mgr Maria Rybczyk 1980-2005, mgr Monika Siarkowicz (Lewińska) 1993 - nadal, mgr Anna Martauz 1998 - nadal, mgr Edyta Liana 2005-2006,mgr Teresa Muzyka 2006 - 2007, mgr Kazimiera Ślusarczyk 2007 - 2008, mgr Lidia Jurkowska 2008 - nadal, mgr Ewelina Wal 2017 -2018, mgr Wioletta Wijacka 2018 - nadal

Nauczyciele religii: Elżbieta Gołkowska  1992-2006, mgr Renata Biernacka 2006 - 2010, s.mgr Krystyna Kantor 2010 - 2011, mgr Daniel Pyznar 2011 - 2013, mgr Karol Kowalczyk 2013 - 2015, mgr Iwona Mazur 2015 - 2017, ks. Wacław Paterak 2017 - nadal

Nauczyciele jęz angielskiego: mgr Joanna Jasik 2013 - 2014, mgr Sylwia Danicz 2014 - 2016, mgr Anna Chochołek 2016 - 2017, mgr Ewelina Wal 2017-2018, mgr Wioletta Wijacka 2018 - nadal

Nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: mgr Barbara Bugno 2009 - 2010

Nauczyciel logopeda: mgr Renata Kołodziej - Roman 2013 - nadal

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej mgr Anna Kurczak 2017 - 2018, mgr Marcin Grzeszczuk 2018 - nadal

 

Oraz pracownicy administracyjno-obsługowi: Stanisława Boczar, Wanda Kukla, Halina Szpyrka, Julia Muszyńska, Margareta Migdar, Józefa Rąpała, Urszula Dąbrowska, Danuta Czyżykiewicz, Zofia Czyżykiewicz, Jadwiga Rybczyk, Mateusz Gubała, Halina Rzemińska, Barbara Gołkowska, Iwona Czyżykiewicz, Katarzyna Malinowska, Dorota Firszt, Jakub Środulski


Lidia Klimek