Rodzina Skrzyńskich Zarebów

Wśród wielu rodzin Ziemi Gorlickiej, na przestrzeni stuleci wyróżniła się rodzina Skrzyńskich. Członkowie tej rodziny byli widoczni na arenie życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego nie tylko ziemi gorlickiej ale i kraju.

Korzenie ich wywodzą się z Wielkopolski z prężnego rodu Zarembów. Ród ten należał w wiekach XII-XIV do najpotężniejszych i najbardziej wpływowych w Wielkopolsce. Zarembowie walczyli o prym z Nałęczami i Grzymalitami i wspólnie potrząsali tronem polski.
Na początku XV wieku ród ten zaczął rozpadać się na coraz liczniejsze gałęzie i gałązki, które dla rozróżnienia przybierały od dóbr swych dziedzicznych nazwy odrębne, z czasem na stale ich zatrzymywały, zachowując tylko wspólny herb i pierwotne miano Zarembów jako przydomek.
W XVIII wieku przedstawiciele rodzinny Skrzyńskich przenoszą się do Małopolski, a od końca XVIII wieku są związani również z Zagórzanami.

Wspólny herb całego rodu - Zaremba. Tarcza dwudzielna blankami w pas, w polu pierwszym, srebrnym, półlew czarny, w drugim, czerwonym trzy (cztery) kamienie zielone (złote). W klejnocie nad hełmem w koronie taki sam lew. Najstarsza zapiska sądowa pochodzi z roku 1395.
Herbem Zaremba pięczentowali się m.in: Cieleccy, Skrzyńscy, Tymienieccy, Zaręba, na Litwie - Ginetowie.

  • icoDg_S.pdf, Drzewo genealogiczne Rodziny Skrzyńskich herbu Zaremba