Informacje ogólne o przedszkolu

Samorządowe Przedszkole w Zagórzanach zlokalizowane jest na dwóch kondygnacjach wolnostojącego budynku wspólnego z Ośrodkiem Zdrowia. Jest to budynek gminny usytuowany w centrum Zagórzan naprzeciw budynku szkoły. Teren wokół przedszkola jest ogrodzony, w jego obejściu znajduje się ogród z placem zabaw dla dzieci.
Przedszkole jest trzy oddziałowe. Jedna grupa to oddział dzieci 3-4 letnie, druga to grupa dzieci 6 i 4-letnich, w trzeciej przebywają 5-4-latki. Przedszkole czynne jest od godz. 630 do 1600, pięć dni w tygodniu. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gorlice, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem - Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Przedszkole ma swoje logo – wybrane spośród kilku propozycji - przez dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola. Wydajemy również gazetkę przedszkolną – miesięcznik „Przedszkolne To i Owo”. Misją przedszkola jest: "W naszym przedszkolu promującym zdrowy styl życia wspomagamy każde dziecko w jego wszechstronnym rozwoju"
Przedszkole posiada certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Naszym przedszkolakom proponujemy:

 • Bogaty kalendarz imprez przedszkolnych.
 • Atrakcyjne i twórcze metody pracy.
 • Ciekawe programy dydaktyczno - wychowawcze.
 • Dodatkową ofertę zajęć: religia, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia.
 • Wycieczki krajoznawczo - turystyczne w bliższą i dalszą okolicę jak również wycieczki autokarowe.
 • Udział w różnych konkursach, przeglądach, wystawach, spotkaniach z artystami.
 • Wyjazdy do kina, muzeum, na basen.
 • Częsty pobyt na świeżym powietrzu m.in. w ogrodzie przedszkolnym.
 • Smaczne i urozmaicone posiłki.

Rodzicom oferujemy:

 • Rzetelne informacje na temat ich dziecka.
 • Fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych.
 • Możliwość udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 • Udział w zebraniach i zajęciach otwartych.
 • Spotkania ze specjalistami m.in. psycholog, logopeda, lekarz, nauczyciele kl.I-III, technolog żywienia, itp.
 • Bieżące informacje na tablicach w kąciku dla rodziców.
 • Wykorzystanie propozycji w tworzeniu programów i planów pracy.
 • Wystawy twórczości dziecięcej.
 • Ciekawostki w naszym miesięczniku ”Przedszkolne To i Owo”.

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • Jest wrażliwy na piękno, otaczającą go przyrodę, umie z nią obcować.
 • Zna reguły życia w grupie, jest samodzielny.
 • Potrafi opanować swoje emocje.
 • Jest pracowity i obowiązkowy.
 • Zna sposoby doskonalenia swojego zdrowia i potrafi dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych.
 • Umie się wypowiadać, jest słuchany i akceptowany przez innych oraz sam także potrafi słuchać.
 • Rozumie, że każdy ma prawo mieć odmienne zdanie na dany temat i może je wypowiedzieć ze spokojem i przekonaniem, że będzie uszanowane i odebrane w sposób tolerancyjny.
 • Jest przygotowany do nauki czytania,rozróżnia litery.
 • Umie liczyć, zna znaki matematyczne, potrafi je stosować i umie logicznie myśleć.
 • Zna zwyczaje kultywowane w środowisku lokalnym.
 • Zna i przestrzega wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność
 • Jest przygotowany do posługiwania się językiem obcym.