Kadra przedszkola

Dyrektor przedszkola - mgr Lidia Klimek nauczyciel dyplomowany o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, ukończone studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą
oraz technika z elementami informatyki.

 

 

Nauczyciele:

  • mgr Anna Martauz - nauczyciel dyplomowany o specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną i logopedią szkolną.
  • mgr Monika Siarkowicz - nauczyciel dyplomowany o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.
  • mgr Lidia Jurkowska -  nauczyciel dyplomowany o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika wychowawczo-opiekuńcza, edukacja publiczna.
  • mgr Wioletta Wijacka - nauczyciel kontraktowy o specjalności pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim.
  • ks. mgr Wacław Paterak - nauczyciel dyplomowany o specjalności teologia.
  • mgr Renata Kołodziej -Roman -  nauczyciel logopeda, dyplomowany o specjalności filologia polska, studia podyplomowe: logopedia przedszkolna i szkolna.
  • mgr Marcin Grzeszczuk - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, stażysta o specjalności wychowanie fizyczne.

Pracownicy administracji i obsługi:

  • Anna Pander - Intendent
  • Grażyna Szpyrka - Kucharka
  • Agata Średniawska - Woźna