OSP w Zagórzanach - Historia

OSP » OSP w Zagórzanach - Historia

Początki istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzanach nie są dziś znane, wojny i przemiany polityczne sprawiły, że jej historia z upływem czasu uległa zamazaniu. Nie znane są dziś żadne dokumenty przedstawiające datę powstania straży. Jedynym źródłem jest wzmianka w „Odezwie Komitetu ratunkowego dla pogorzelców miasta Biecza” z maja 1903 roku a dotycząca pożaru jaki zaistniał w tym mieście. W gaszeniu pożaru brała miedzy innymi straż z sikawką ze stacji w Zagórzanach. Jednoznacznie niemożna ustalić daty dokładnego powstania straży można tylko domniemywać że powstała znacznie wcześniej. Nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu poza obrazem Św. Floriana z 1917 roku. Przez długi czas rok ten był uważany za powstanie OSP w Zagórzanach.
  Z zebranych informacji wynika że pierwszymi działaczami i inspiratorami działania straży do kiedy pamiętają najstarsi mieszkańcy byli: Tomasz Szpyrka, Sylwester Szpyrka, Józef Gazda. Wyposażeniem tej pierwszej drużyny strażackiej były bardzo proste urządzenia takie jak: wiadra, siekiery, drabiny, żerdzie okute żelaznymi hakami,ręczne drewniane sikawki.
Strażacy swój sprzęt przechowywali w drewnianej „remizie” (szopie) obok „Kółka” które znajdowało się na miejscu obecnego Domu Ludowego. Te proste urządzenia zostały później wzbogacone o ręczną pompę sikawkową, węże i wóz konny. Podczas wojny budynek „remizy” uległ spaleniu i sprzęt przechowywano w prywatnych domach.
W latach 50 XX wieku w piwnicach nowo wybudowanego Domu Ludowym strażacy znaleźli swoje pomieszczenie. Ulokowano tam sprzęt strażacki powiększony o pompę spalinową. W 1966 roku zagórzańskie społeczenstwo w dowód uznania przekazało na własność OSP działkę o powierzhni 0,29 ha, na której wybudowano nową remizę strażacką. Otwarcia nowej remizy dokonano 8 czerwca 1975 roku. Budynek posiada dwa garaże samochodowe, świetlice, zaplecze dla mechanika oraz sanitariaty. Strażacy otrzymali pełne wyposażenie w sprzęt łącznie z nowy strażackim samochodem marki „Żuk”. W pomieszczeniach remizy Koło Gospodyń organizowało różnego rodzaju kursy; gotowania, pieczenia, szycia itp. Znalazła tu swoje miejsce dorastająca młodzież, która utworzyła zespól muzyczny pod przewodem kapelmistrza Władysława Szpyrki.
W roku 1984 do jednoski zostaje zakupiony używany samochód "Star 25" z beczką na wodę. W 1999 roku OSP otrzymała osobowość prawną. W tym samym roku został zakupiony dla OSP samochód "Magirus", a w 2004 samochód "Star 244", który zastąpił "Stara 25". Obecnie jednostka posiada dobrze wyposażone dwa pojazdy gaśnicze i pełne zaplecze socjalne.
Podczas powodzi w 2001 roku został zalany budynek remizy strażackiej. Zniszczeniu uległo wyposażenie hydroforni jak i parkiet w świetlicy.
Na podkreślenie zasługuje praca społeczna strażaków w różnych dziedzinach życia naszej wioski. Wykonali oni wiele prac przy budowie; szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, rozbudowie kościoła, budowie Kaplicy na "Krzyżówce", a także pomagali przy wyborach do Rad i Sejmu.
Do tradycji straży od jej powstania należy trzymanie straży przy Grobie Chrystusa w czasie Wielkiego Tygodnia.