Szkoła w Zagórzanach.
Galeria z fotografiami klasowymi.

 • Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego klas 5A i 6 2000 r. [22]
  Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego klas 5A i 6 2000 r. [22]
 • Wręczenie sztandaru szkole 1989 r. [3]
  Wręczenie sztandaru szkole 1989 r. [3]
 • Wycieczka do Wieliczki Klasa VIII 1979r.[14]
  Wycieczka do Wieliczki Klasa VIII 1979r.[14]
 • Klasa VIIA i B 1979 r.[14]
  Klasa VIIA i B 1979 r.[14]
 • Szkolna drużyna piłkarska 1978r.[14]
  Szkolna drużyna piłkarska 1978r.[14]
 • Klasa VI 1977 r. [14]
  Klasa VI 1977 r. [14]
 • Klasa VIIIA ? 1975 r. [21]
  Klasa VIIIA ? 1975 r. [21]
 • Kolonia Gdynia-Orłowo Wakacje 1975. [3]
  Kolonia Gdynia-Orłowo Wakacje 1975. [3]
 • Klasa IVB 1974 r. [14]
  Klasa IVB 1974 r. [14]
 • Klasa IIIB 1974 r. [5]
  Klasa IIIB 1974 r. [5]
 • Wychowankowie Domu Dziecka w Zakopanem.[8]
  Wychowankowie Domu Dziecka w Zakopanem.[8]
 • Wychowankowie Domu Dziecka w Zakopanem.[8]
  Wychowankowie Domu Dziecka w Zakopanem.[8]
 • Wycieczka do Zakopanego Klasy VIB i VIIB 1973 r.[11]
  Wycieczka do Zakopanego Klasy VIB i VIIB 1973 r.[11]
 • Klasa II 1972-73r.[14]
  Klasa II 1972-73r.[14]
 • Klasa VIIB 1972-73r.[12]
  Klasa VIIB 1972-73r.[12]
 • Klasa VIA ? 1973r.[14]
  Klasa VIA ? 1973r.[14]
 • Wycieczka do Wieliczki Klasa IVA i VA 1973 r.[14]
  Wycieczka do Wieliczki Klasa IVA i VA 1973 r.[14]
 • Klasa I 1971-72r.[14]
  Klasa I 1971-72r.[14]
 • Klasa VB 1971-72r.[18]
  Klasa VB 1971-72r.[18]
 • Klasa VIB 1971-72r.[12]
  Klasa VIB 1971-72r.[12]
 • Klasa VIII 1971-72r.[10]
  Klasa VIII 1971-72r.[10]
 • Klasa VIIIA 1970/71 r. [9]
  Klasa VIIIA 1970/71 r. [9]
 • Klasa VI? 1970/71 r. [17]
  Klasa VI? 1970/71 r. [17]
 • Klasa VB 1970/71 r.
  Klasa VB 1970/71 r.
 • Klasa VA 1970/71 r.[16]
  Klasa VA 1970/71 r.[16]
 • Wycieczka do Wieliczki Klasy IVB i VB 1971 r.
  Wycieczka do Wieliczki Klasy IVB i VB 1971 r.
 • Wycieczka do Pienin Klasy IIIB i IVB 1970 r.
  Wycieczka do Pienin Klasy IIIB i IVB 1970 r.
 • Klasa VIA 1968/69.
  Klasa VIA 1968/69.
 • Klasa IIIB 1968/69.[12]
  Klasa IIIB 1968/69.[12]
 • Klasa ? 196?r.[5]
  Klasa ? 196?r.[5]
 • Klasa IIIA 1968/69.[17]
  Klasa IIIA 1968/69.[17]
 • Klasa IVa 1967r.[9]
  Klasa IVa 1967r.[9]
 • Na wycieczce w Krakowie 1966r.[7]
  Na wycieczce w Krakowie 1966r.[7]
 • Klasa IVB Rok 1965/66 r.[17]
  Klasa IVB Rok 1965/66 r.[17]
 • Klasa IVA Rok 1965/66 r.[7]
  Klasa IVA Rok 1965/66 r.[7]
 • Klasa IIIA Rok 1965/66 r.
  Klasa IIIA Rok 1965/66 r.
 • Klasa IIA Rok 1965/66 r.[10]
  Klasa IIA Rok 1965/66 r.[10]
 • Grono pedagogiczne rok szkolny 1965/66. [3]
  Grono pedagogiczne rok szkolny 1965/66. [3]
 • Klasa IVA 1964 r. [5]
  Klasa IVA 1964 r. [5]
 • Jedna z pierwszych klas 1964 r. [20]
  Jedna z pierwszych klas 1964 r. [20]
 • Jedna z pierwszych klas 1964 r. [3]
  Jedna z pierwszych klas 1964 r. [3]
 • Szkoła Podstawowa 1964 r. [4]
  Szkoła Podstawowa 1964 r. [4]
 • Szkoła Podstawowa 1964 r. [3]
  Szkoła Podstawowa 1964 r. [3]
 • Otwarcie szkoły 1964 r. [2]
  Otwarcie szkoły 1964 r. [2]
 • Wmurowywanie aktu erekcyjnego 1963 r. [2]
  Wmurowywanie aktu erekcyjnego 1963 r. [2]
 • Klasa VII w Krynicy Zdrój 1960 r.
  Klasa VII w Krynicy Zdrój 1960 r.
 • Klasa VII 1960 r.
  Klasa VII 1960 r.
 • Klasa VII przy wyładunku cegły 1959-60 r. [2]
  Klasa VII przy wyładunku cegły 1959-60 r. [2]
 • Klasa III 1952 r. [19]
  Klasa III 1952 r. [19]
 • Budynek "starej" szkoły. [2]
  Budynek "starej" szkoły. [2]
 • Lata 30 XX w. [20]
  Lata 30 XX w. [20]
 • Dzieci Szkoły Powszechnej rocznik 1925-26. [1]
  Dzieci Szkoły Powszechnej rocznik 1925-26. [1]

Składam serdeczne podziękowania niżej wymienionym osobom za udostępnienie zamieszczonych tu fotografii:
Pani Bożenie Barszcz z domu Dobek [18], Pani Zofii Czyżykiewicz [20], Pani Małgorzacie Galiszewskiej [16], Pani Zofii Gubała [11], Pani Leokadii Gustek z domu Bugno [14], Pani Marii Jąg z domu Redo [6], Pani Elżbiecie Mruk z domu Martaus [12], Pani Danucie Redo [7], Pani Aleksandrze Sadowskiej [22], Pani Karolinie Swołkowicz z domu Piecuch [15], Pani Wiesławie Żegleń [10].
Panu Wiesławowi Burnatowskiemu [21], Panu Władysławi Dąbrowskiemu [9], Panu Andrzejowi Gubała [8], Panu Romanowi Jamro [5], Panu Zbigniewowi Mliczek[19], Panu Zbigniewowi Sterkowicz [17], Panu Kazimierzowi Ziemba [3].

 [1] - "Zagórzany"   Marian Rolak  Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
 [2] - fotografie ze strony Zespołu Szkół w Zagórzanach.
 [4] - "Ziemia Gorlicka"  praca zbiorowa Wydawnictwo Artystyczno-graficzne Kraków 1965.

Zwracam się z prośbą do osób posiadających materiały z życia szkoły o ich udostępnienie.